Mentalitet
Nordiska Hund Värmland

    Mentalitet - vår eller hundarnas

Varför gör hunden som den gör och vad tänker den när den gör det?

Mentalitet är spännande, det är samspelet mellan oss hundägare och hunden som är viktigt och vad kan jag läsa ut om min hund genom att bara titta på den i olika situationer.


- Att hunden skäller kanske inte har med aggression att göra utan det kanske mer är förväntan.

- Att hunden inte vill kanske inte beror på att den inte vill utan på att den inte förstår.

- Varför börjar hunden plötsligt slicka på marken / äta gräs?


Mentalitet är jättespännande och ju mer vi kan läsa vår hund och dess signaler desto större är våra möjligheter till ett positivt samarbete. Ett samarbete som berikar livet för både hund och förare.


Vi planerar att under hösten / vintern engagera en föredragshållare med lång erfarenhet att komma hit och hålla ett föredrag om just mentalitet. 


Eftersom vi inte är riktigt säkra på hur stort intresset är för att vika en kväll till ovanstående ämne så kastar vi ut frågan här.


Om det här låter spännande kan ni väl bara skriva något under "Kontakt", det är absolut inget bindande utan vi vill bara undersöka intresset. I rubrikraden skriver ni Mentalitet.

Copyright @ All Rights Reserved