Vandringspris

Nordiska Hunds Vandringspris (Viltspår)


För deltagande krävs att hunden har gjort ett godkänt anlagsprov.

Spåren är lagda som öppen klass därmed registreras resultaten också hos SKK.

Bedömning av spåren sker med hjälp av 'skogskortet', varje delmoment poängsätts.

Domare och spår lottas på tävlingsdagen.


I händelse av många anmälningar ges förtur till de som har gått kurs hos Nordiska Hund.

Plats på tävlingen lottas om inte alla anmälda kan beredas plats.

Vinnande ekipage på lördagen samt vinnande ekipage på söndagen jämförs och domarna utser gemensamt totalvinnaren mellan dessa två ekipage.


För er egen skull och för era hundars skull så förutsätter vi att hundarna är vaccinerade enligt SKKs riktlinjer när ni kommer hit.