2021

Nordiska Hunds Vandringspris (Viltspår) 2021


Tidpunkt för tävling om Vandringspriset är i år första helgen i juni, det vill säga den 5e och 6e juni.


Vi kommer även i år att ha tävlingen under två dagar för att hålla antalet personer på plats till ett minimum.


Antalet deltagare är inte bestämt utan vi får se vad FHM, SBK, SKK och det sunda förnuftet säger och rätta oss efter det.


Sista anmälningsdag är 30e april 2021