Vandringspris

Nordiska Hunds Vandringspris (Startordning) 5-6 juni 2021

Lördag 5 juni


Gunilla - Charlie

Eva - Aya

Annika - Freja

Lasse - Viggo

Elisabeth - Tore

Viktoria - Bex

Helena - Lucy

Henrik - Nils

Ola - Kia

Söndag 6 juni


Kerstin - Obbe

Julia - Lyzza

Stefan - Micha

Inger - LVA

Micke - Sigge

Anna B - Sigge

Håkan - Kaiza

Susanne - Shaman

Sofia - Andy

De deltagare som har lottats in enligt ovan kommer att meddelas via mail.

I händelse av avanmälningar kommer ekipage som inte har haft tur i lotten att få plats.


Trots de lättade restrektionerna vad gäller Covid-19 väljer vi att även i år köra tävlingen över två dagar för att inte ha onödigt många människor på samma plats, däremot planerar vi en gemensam prisutdelning.

I händelse av nödläge (regn) finns tillgång till tak över huvudet och toalett under eventuell väntetid.

Nordiska Hunds Vandringspris (Viltspår)


För deltagande krävs att hunden har gjort ett godkänt anlagsprov.

Spåren är lagda som öppen klass därmed registreras resultaten också hos SKK.

Bedömning av spåren sker med hjälp av 'skogskortet', varje delmoment poängsätts.

Domare och spår lottas på tävlingsdagen.


I händelse av många anmälningar ges förtur till de som har gått kurs hos Nordiska Hund.

Plats på tävlingen lottas om inte alla anmälda kan beredas plats.

Vinnande ekipage på lördagen samt vinnande ekipage på söndagen jämförs och domarna utser gemensamt totalvinnaren mellan dessa två ekipage.


För er egen skull och för era hundars skull så förutsätter vi att hundarna är vaccinerade enligt SKKs riktlinjer när ni kommer hit.