Specialsök

Specialsök Kong

Specialsök eller preparatsök som vi nu får kalla det. 

I preparatsök tränar vi hunden i att känna igen en doft. När hunden har lärt sig doften tränar vi in sök och markering av doftkällan.


Ett logiskt och vägvinnande sökmönster är A och O för hunden, minst lika viktigt är att hunden har en tydlig och stabil markering av doftkällan. Det spelar ju ingen roll hur duktig hunden är om inte föraren ser att hunden har hittat doften.


I preparatsök är det bara hundförarens fantasi som sätter gränserna för vad man kan träna på för dofter. Vi har haft ekipage som har tränat kantareller, diabetes, lik och allt där emellan.


I specialsök kan man om man vill blanda in Nosework, även det är ju sök efter en specifik doft. I Nosework är man däremot bunden till tre olika dofter men man har ju å andra sidan möjlighet att tävla.


Specialsök är ett namn som Svenska Brukshundklubben (SBK) har "kidnappat" till deras nya tävlingsform. I specialsök har man bestämt sig för en enda doft (etikett) som hundarna ska söka. Anledningen till att bara ha en doft är givetvis för att kunna tävla under samma villkor.

Doften SBK har valt är Kong (det ska vara en röd Kong Classic).


I de preliminära reglerna från SBK bedöms ett antal moment som vi kanske inte är vana vid. Man bedömer bland annat ekipaget, även föraren kan med andra ord samla poäng. Spännande är också att söktiden är inte satt till snabbast möjlig, ett sök kan ha begränsning i minimitiden. Man premierar med andra ord inte snabba sök utan väljer att premiera de sök som är noga och logiska.


Vi kommer att träna hundarna på Kong och vi kommer att se till att doften är väl befäst.

Vi kommer att träna en för hundarna naturlig markering av doftkällan (alla hundar vill inte markera på samma sätt).

Vi kommer att träna sök i olika miljöer

Vi går in i detalj på hur SBK har tänkt sig att tävlingarna ska gå till.